TRƯỜNG THCS QUANG TRUNG - ĐÔNG HÒA - PHÚ YÊN
   
MỖI THẦY, CÔ GIÁO LÀ MỘT TẤM GƯƠNG TỰ HỌC VÀ SÁNG TẠO !
  TÌM KIẾM
THÔNG TIN MỚI CẬP NHẬT
.................................
.................................
.................................
  LIÊN KẾT WEBSITE
THÔNG TIN QUẢNG CÁO
THÔNG KÊ TRUY CẬP
 Hôm nay :   4
 Hôm qua :    56
 Tổng cộng :   147294
 
  CƠ CẤU TỔ CHỨC::   TỔ BỘ MÔN
 
   
 Tên đơn vị:  Tổ Toán
 Địa chỉ:   Xã Hòa Xuân Tây, huyện
 Điện thoại:   0573519119
 Thư điện tử:   quangtrung.pgddonghoa@phuyen.edu.vu 
 Website:  http://quangtrung-donghoa.phuyen.edu.vn/contact.php
Xem chi tiết
 
 Tên đơn vị:  Tổ Lí - CN - MT
 Địa chỉ:   Xã Hòa Xuân Tây, huyện
 Điện thoại:   0573519119
 Thư điện tử:   quangtrung.pgddonghoa@phuyen.edu.vu 
 Website:  http://quangtrung-donghoa.phuyen.edu.vn/contact.php
Xem chi tiết
 
 Tên đơn vị:  Tổ Văn - Nhạc
 Địa chỉ:   Xã Hòa Xuân Tây, huyện
 Điện thoại:   0573519119
 Thư điện tử:   quangtrung.pgddonghoa@phuyen.edu.vu 
 Website:  http://quangtrung-donghoa.phuyen.edu.vn/contact.php
Xem chi tiết
 
 Tên đơn vị:  Tổ Hóa - Sinh - TD
 Địa chỉ:   Xã Hòa Xuân Tây, huyện
 Điện thoại:   0573519119
 Thư điện tử:   quangtrung.pgddonghoa@phuyen.edu.vu 
 Website:  http://quangtrung-donghoa.phuyen.edu.vn/contact.php
Xem chi tiết
 
 Tên đơn vị:  Tổ Ngoại Ngữ
 Địa chỉ:   Xã Hòa Xuân Tây, huyện
 Điện thoại:   0573519119
 Thư điện tử:   quangtrung.pgddonghoa@phuyen.edu.vu 
 Website:  http://quangtrung-donghoa.phuyen.edu.vn/contact.php
Xem chi tiết
 
 Tên đơn vị:  Tổ Sử - Địa - GDCD
 Địa chỉ:   Xã Hòa Xuân Tây, huyện
 Điện thoại:   0573519119
 Thư điện tử:   quangtrung.pgddonghoa@phuyen.edu.vu 
 Website:  http://quangtrung-donghoa.phuyen.edu.vn/contact.php
Xem chi tiết
 
 Tên đơn vị:  Tổ Hành Chính
 Địa chỉ:   Xã Hòa Xuân Tây, huyện
 Điện thoại:   0573519119
 Thư điện tử:   quangtrung.pgddonghoa@phuyen.edu.vu 
 Website:  http://quangtrung-donghoa.phuyen.edu.vn/contact.php
Xem chi tiết
 
 
   
 
  Trang chủ  |  Thông báo  |  Lịch công tác  |  Thời khóa biểu  |  Hình ảnh hoạt động  |  Ngân hàng đề thi  |  Ngân hàng Giáo án  
TRƯỜNG THCS QUANG TRUNG - ĐÔNG HÒA - PHÚ YÊN
Địa chỉ :Xã Hòa Xuân Tây, huyện Đông Hòa, Tỉnh Phú Yên
Điện thoại :057.3519119
Thư điện tử: quangtrung.pgddonghoa@phuyen.edu.vn
Copyright @ 2012 TRƯỜNG THCS QUANG TRUNG - ĐÔNG HÒA - PHÚ YÊN