TRƯỜNG THCS QUANG TRUNG - ĐÔNG HÒA - PHÚ YÊN
   
MỖI THẦY, CÔ GIÁO LÀ MỘT TẤM GƯƠNG TỰ HỌC VÀ SÁNG TẠO !
  TÌM KIẾM
THÔNG TIN MỚI CẬP NHẬT
.................................
.................................
.................................
  LIÊN KẾT WEBSITE
THÔNG TIN QUẢNG CÁO
THÔNG KÊ TRUY CẬP
 Hôm nay :   1
 Hôm qua :    56
 Tổng cộng :   147291
 
   Tin nhà trường
   
  Nguồn cung cấp tin: NHP . Cập nhật vào lúc: 07:07:45 01-06-2016  
   
TT HỌ VÀ CHỮ LÓT  TÊN NGÀY SINH NƠI SINH GIỚI TÍNH  DÂN TỘC XL CUỐI NĂM ƯU TIÊN, KK XẾP LOẠI TN Số hiệu bằng TN
HL HK
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 NGUYỄN HỒNG ANH 10/12/2001 Tuy Hòa, Phú Yên Nam Kinh Giỏi Tốt   Giỏi  
2 NGUYỄN THỊ KIM ANH 01/02/2001 Tuy Hòa, Phú Yên Nữ Kinh Khá Tốt   Khá  
3 PHẠM THỊ KIM ÁNH 21/7/2001 Tuy Hòa, Phú Yên Nữ Kinh Giỏi Tốt   Giỏi  
4 BÙI GIA BẢO 05/6/2001 Tuy Hòa, Phú Yên Nam Kinh Trung bình Tốt   Trung bình  
5 ĐỖ TRỌNG BẢO 15/3/2001 Tuy Hòa, Phú Yên Nam Kinh Khá Tốt   Khá  
6 VÕ CHÍ BẢO 08/4/2001 Tuy Hòa, Phú Yên Nam Kinh Khá Tốt   Khá  
7 NGUYỄN SĨ BEN 25/6/2001 Tuy Hòa, Phú Yên Nam Kinh Trung bình Tốt   Trung bình  
8 NGUYỄN THÀNH BỐT 02/4/2001 Tuy Hòa, Phú Yên Nam Kinh Khá Tốt   Khá  
9 NGUYỄN KIM CẨN 27/5/2001 Tuy Hòa, Phú Yên Nam Kinh Giỏi Tốt   Giỏi  
10 NGUYỄN NGỌC BẢO CHÂU 11/3/2001 Tuy Hòa, Phú Yên Nữ Kinh Giỏi Tốt   Giỏi  
11 NGUYỄN THỊ HẢI CHÂU 12/9/2001 Tuy Hòa, Phú Yên Nữ Kinh Giỏi Tốt   Giỏi  
12 NGUYỄN PHƯƠNG CƯƠNG 12/3/2001 Tuy Hòa, Phú Yên Nam Kinh Khá Tốt   Khá  
13 NGUYỄN MẠNH CƯỜNG 21/9/2001 Tuy Hòa, Phú Yên Nam Kinh Giỏi Tốt   Giỏi  
14 ĐẶNG VĂN DANH 17/11/2001 Đông Hòa, Phú Yên Nam Kinh Trung bình Tốt   Trung bình  
15 NGUYỄN CAO HOÀNG DANH 12/5/2000 Tuy Hòa, Phú Yên Nam Kinh Trung bình Khá   Trung bình  
16 TRƯƠNG THỊ KIM DÁNG 04/02/2001 Tuy Hòa, Phú Yên Nữ Kinh Trung bình Tốt   Trung bình  
17 NGUYỄN THỊ NGỌC DIỄM 29/9/2001 Tuy Hòa, Phú Yên Nữ Kinh Khá Tốt   Khá  
18 DƯƠNG NGUYỄN MỸ DUNG 31/7/2001 Tuy Hòa, Phú Yên Nữ Kinh Khá Tốt   Khá  
19 LÊ THỊ THÙY DUNG 29/01/2001 Tuy Hòa, Phú Yên Nữ Kinh Khá Tốt   Khá  
20 NGUYỄN THỊ THÙY DUNG 30/10/2001 Đông Hòa, Phú Yên Nữ Kinh Trung bình Tốt   Trung bình  
21 TRẦN THỊ PHƯƠNG DUNG 02/01/2001 Đông Hòa, Phú Yên Nữ Kinh Trung bình Tốt   Trung bình  
22 HOÀNG THẾ DUY 14/6/2001 Tuy Hòa, Phú Yên Nam Kinh Khá Tốt   Khá  
23 NGUYỄN KHÁNH DUY 20/8/2001 Tuy Hòa, Phú Yên Nam Kinh Khá Tốt   Khá  
24 NGUYỄN NHẬT DUY 21/8/2001 Tuy Hòa, Phú Yên Nam Kinh Khá Tốt   Khá  
25 HỒ THỊ MỸ DUYÊN 10/01/2000 Tuy Hòa, Phú Yên Nữ Kinh Trung bình Tốt   Trung bình  
26 KIM HUYỀN BẠCH DƯƠNG 06/11/2001 Tuy Hòa, Phú Yên Nữ Chăm Khá Tốt   Khá  
27 TRƯƠNG MINH DƯƠNG 12/11/2001 Tuy Hòa, Phú Yên Nam Kinh Khá Tốt   Khá  
28 BÙI PHẠM PHÁT ĐẠT 12/10/2001 Tuy Hòa, Phú Yên Nam Kinh Trung bình Tốtb   Trung bình  
29 NGUYỄN TẤN ĐẠT 10/11/2001 Tuy Hòa, Phú Yên Nam Kinh Trung bình Khá   Trung bình  
30 NGUYỄN THÀNH ĐẠT 07/02/2001 Tuy Hòa, Phú Yên Nam Kinh Trung bình Tốt   Trung bình  
31 LÊ BÙI HẢI ĐĂNG 22/6/2001 Tuy Hòa, Phú Yên Nam Kinh Khá Tốt   Khá  
32 NGUYỄN ĐÀI HẢI ĐĂNG 24/10/2001 Tuy Hòa, Phú Yên Nam Kinh Khá Tốt   Khá  
33 PHẠM THỊ ĐIỂM 03/8/2001 Tuy Hòa, Phú Yên Nữ Kinh Khá Tốt   Khá  
34 NGUYỄN HỮU ĐỈNH 28/5/2001 Tuy Hòa, Phú Yên Nam Kinh Khá Tốt   Khá  
35 NGUYỄN ĐẮC ĐỊNH 11/6/2001 Tuy Hòa, Phú Yên Nam Kinh Trung bình Tốt   Trung bình  
36 HỒ TẤN ĐÔ 19/01/2001 Tuy Hòa, Phú Yên Nam Kinh Khá Tốt   Khá  
37 PHẠM THỊ GIẢN 08/3/2001 Tuy Hòa, Phú Yên Nữ Kinh Giỏi Tốt   Giỏi  
38 NGUYỄN THỊ 26/02/2001 Tuy Hòa, Phú Yên Nữ Kinh Khá Tốt   Khá  
39 NGUYỄN THỊ NGỌC 17/11/2001 Tuy Hòa, Phú Yên Nữ Kinh Giỏi Tốt   Giỏi  
40 TRẦN NGỌC HẢI 27/4/2001 Tuy Hòa, Phú Yên Nam Kinh Trung bình Tốt   Trung bình  
41 ĐỖ THỊ BÌNH HẠNH 06/4/2001 Tuy Hòa, Phú Yên Nữ Kinh Giỏi Tốt   Giỏi  
42 NGUYỄN THỊ LỆ HẰNG 19/5/2001 Tuy Hòa, Phú Yên Nữ Kinh Khá Tốt   Khá  
43 TRƯƠNG THỊ BÍCH HÂN 19/11/2001 Tuy Hòa, Phú Yên Nữ Kinh Trung bình Khá   Trung bình  
44 ĐỖ THỊ HIẾU 02/9/2001 Tuy Hòa, Phú Yên Nữ Kinh Khá Tốt   Khá  
45 LÊ MINH HIẾU 08/7/2001 Tuy Hòa, Phú Yên Nam Kinh Trung bình Tốtb   Trung bình  
46 NGUYỄN THANH HIẾU 24/10/2001 Tuy Hòa, Phú Yên Nam Kinh Khá Tốt   Khá  
47 VÕ THỊ THANH HIẾU 02/4/2001 Tuy Hòa, Phú Yên Nữ Kinh Trung bình Khá   Trung bình  
48 NGUYỄN VĂN HOAN 08/02/2001 Tuy Hòa, Phú Yên Nam Kinh Trung bình Tốt   Trung bình  
49 ĐẶNG ĐÀM NHẬT HOÀI 26/5/2001 Tuy Hòa, Phú Yên Nữ Kinh Khá Tốt   Khá  
50 NGUYỄN TIẾN HOÀNG 28/7/2001 Tuy Hòa, Phú Yên Nam Kinh Trung bình Tốt   Trung bình  
51 NGUYỄN VIỆT HOÀNG 08/12/2001 Tuy Hòa, Phú Yên Nam Kinh Giỏi Tốt   Giỏi  
52 TRẦN CÔNG HOÀNG 05/02/2001 Tuy Hòa, Phú Yên Nam Kinh Trung bình Tốt   Trung bình  
53 NGUYỄN THỊ KIM HUỆ 26/4/2001 Tuy Hòa, Phú Yên Nữ Kinh Khá Tốt   Khá  
54 DƯƠNG CAO HUY 11/8/2001 Tuy Hòa, Phú Yên Nam Kinh Trung bình Tốt   Trung bình  
55 NGUYỄN QUỐC HUY 10/8/2001 Tuy Hòa, Phú Yên Nam Kinh Trung bình Tốt   Trung bình  
56 NGUYỄN QUỐC HUY 10/4/2001 Tuy Hòa, Phú Yên Nam Kinh Trung bình Khá   Trung bình  
57 NGUYỄN TẤN HUY 22/8/2001 Tuy Hòa, Phú Yên Nam Kinh Khá Tốt   Khá  
58 PHAN ĐỨC HUY 12/4/2001 Tuy Hòa, Phú Yên Nam Kinh Trung bình Tốt   Trung bình  
59 TRƯƠNG CÔNG HUY 19/5/2001 Vạn Ninh, khánh Hòa Nam Kinh Khá Khá   Khá  
60 NGUYỄN DẠ NHƯ HUYÊN 14/9/2001 Tuy Hòa, Phú Yên Nữ Kinh Giỏi Tốt   Giỏi  
61 NGUYỄN NGỌC HÙNG 20/12/2001 Tuy Hòa, Phú Yên Nam Kinh Khá Tốt   Khá  
62 HUỲNH THỊ DIỄM HƯƠNG 15/8/2001 Tuy Hòa, Phú Yên Nữ Kinh Trung bình Tốt   Trung bình  
63 LÊ TRỌNG HỮU 18/10/2001 Tuy Hòa, Phú Yên Nam Kinh Khá Khá   Khá  
64 NGUYỄN HOÀI KHANG 03/10/2001 Tuy Hòa, Phú Yên Nam Kinh Trung bình Tốt   Trung bình  
65 TRƯƠNG MINH KHÁNH 28/5/2001 Đông Hòa, Phú Yên Nam Kinh Trung bình Khá   Trung bình  
66 LÊ XUÂN KHẢI 16/7/2001 Tuy Hòa, Phú Yên Nam Kinh Trung bình Khá   Trung bình  
67 LÊ MINH KHOA 07/8/2001 Tuy Hòa, Phú Yên Nam Kinh Khá Tốt   Khá  
68 NGUYỄN TỊNH KHOA 24/4/2001 Tuy Hòa, Phú Yên Nam Kinh Trung bình Tốt   Trung bình  
69 NGUYỄN VĂN KIỀU 10/10/2001 Tuy Hòa, Phú Yên Nam Kinh Trung bình Khá   Trung bình  
70 LÊ TRƯỜNG KỲ 27/9/2001 Đông Hòa, Phú Yên Nam Kinh Trung bình Tốt   Trung bình  
71 ĐỖ MINH KỶ 18/01/2001 Tuy Hòa, Phú Yên Nam Kinh Trung bình Tốt   Trung bình  
72 NGUYỄN KHÁNH LÂM 27/4/2001 Tuy Hòa, Phú Yên Nam Kinh Trung bình Tốt   Trung bình  
73 NGUYỄN VĂN LÂM 25/01/2001 Đông Hòa, Phú Yên Nam Kinh Trung bình Tốt   Trung bình  
74 LÊ XUÂN LẬP 07/02/2001 Tuy Hòa, Phú Yên Nam Kinh Trung bình Khá   Trung bình  
75 DƯƠNG THỊ THÌ LINH 01/12/2001 Tuy Hòa, Phú Yên Nữ Kinh Khá Tốt   Khá  
76 KA THỊ MỸ LINH 25/01/2001 Tuy Hòa, Phú Yên Nữ Cơ-Ho Trung bình Tốt   Trung bình  
77 TRƯƠNG THỊ TRÚC LINH 12/01/2001 Tuy Hòa, Phú Yên Nữ Kinh Khá Tốt   Khá  
78 NGUYỄN THỊ BÍCH LOAN 28/4/2001 Tuy Hòa, Phú Yên Nữ Kinh Giỏi Tốt   Giỏi  
79 NGUYỄN THÀNH LUÂN 26/6/2001 Tuy Hòa, Phú Yên Nam Kinh Trung bình Tốt   Trung bình  
80 DƯƠNG TRẦN HIỀN LƯƠNG 28/02/2001 Tuy Hòa, Phú Yên Nam Kinh Khá Tốt   Khá  
81 NGUYỄN THỊ CẨM LY 22/11/2001 Tuy Hòa, Phú Yên Nữ Kinh Khá Tốt   Khá  
82 NGUYỄN THỊ THIÊN 13/3/2001 Tuy Hòa, Phú Yên Nữ Kinh Trung bình Tốt   Trung bình  
83 PHAN VĂN MẠNH 04/4/2001 Tuy Hòa, Phú Yên Nam Kinh Khá Tốt   Khá  
84 NGUYỄN THỊ DIỄM MI 06/8/2001 Phú Hòa, Phú Yên Nữ Kinh Trung bình Tốt   Trung bình  
85 NGUYỄN THỊ TRÀ MI 03/12/2001 Tuy Hòa, Phú Yên Nữ Kinh Khá Tốt   Khá  
86 NGUYỄN EM MY 01/01/2001 Tuy Hòa, Phú Yên Nữ Kinh Khá Tốt   Khá  
87 NGUYỄN THỊ SƠN MY 31/5/2001 Tuy Hòa, Phú Yên Nữ Kinh Khá Tốt   Khá  
88 TRẦN THỊ YẾN MY 06/5/2001 Tuy Hòa, Phú Yên Nữ Kinh Giỏi Tốt   Giỏi  
89 NGUYỄN XUÂN NAM 08/5/2001 Tuy Hòa, Phú Yên Nam Kinh Trung bình Tốt   Trung bình  
90 LƯU THỊ KIM NGA 26/12/2001 Tuy Hòa, Phú Yên Nữ Kinh Khá Tốt   Khá  
91 HUỲNH LÊ KIM NGÂN 20/5/2001 Tuy Hòa, Phú Yên Nữ Kinh Giỏi Tốt   Giỏi  
92 TRẦN QUỲNH NGÂN 04/10/2001 Tuy Hòa, Phú Yên Nữ Kinh Giỏi Tốt   Giỏi  
93 CAO HẰNG NGỌC 27/01/2001 Tuy Hòa, Phú Yên Nữ Kinh Giỏi Tốt   Giỏi  
94 NGUYỄN THỊ QUỲNH NGỌC 22/6/2001 Tuy Hòa, Phú Yên Nữ Kinh Khá Tốt   Khá  
95 NGUYỄN TÚ NGỌC 14/7/2001 Tuy Hòa, Phú Yên Nữ Kinh Trung bình Tốt   Trung bình  
96 NGUYỄN THỊ KIM NHÀN 20/6/2001 Tuy Hòa, Phú Yên Nữ Kinh Khá Tốt   Khá  
97 ĐẶNG DƯƠNG THỊ MỸ NHÂN 01/01/2001 Tuy Hòa, Phú Yên Nữ Kinh Trung bình Tốt   Trung bình  
98 LÝ THẾ NHÂN 22/6/2001 Đông Hòa, Phú Yên Nam Kinh Khá Tốt   Khá  
99 TRẦN LONG NHẬT 04/02/2001 Tuy Hòa, Phú Yên Nam Kinh Giỏi Tốt   Giỏi  
100 TRƯƠNG MINH NHẬT 11/10/2001 Tuy Hòa, Phú Yên Nam Kinh Trung bình Tốt   Trung bình  
101 LÊ THỊ QUỲNH NHƯ 24/12/2001 Tuy Hòa, Phú Yên Nữ Kinh Khá Tốt   Khá  
102 NGUYỄN THỊ ÁI NHƯ 26/4/2001 Tuy Hòa, Phú Yên Nữ Kinh Giỏi Tốt   Giỏi  
103 TRẦN QUỲNH NHƯ 29/12/2001 Tuy Hòa, Phú Yên Nữ Kinh Giỏi Tốt   Giỏi  
104 NGUYỄN VĂN NHỰT 29/6/2001 Tuy Hòa, Phú Yên Nam Kinh Trung bình Khá   Trung bình  
105 NGUYỄN THỊ MỸ NƯƠNG 13/4/2001 Tuy Hòa, Phú Yên Nữ Kinh Khá Tốt   Khá  
106 LÊ TIẾN PHÁP 19/8/2001 Tuy Hòa, Phú Yên Nam Kinh Khá Tốt   Khá  
107 NGUYỄN TRỌNG PHÁT 10/6/2001 Đông Hòa, Phú Yên Nam Kinh Giỏi Tốt   Giỏi  
108 LƯU THỊ HỒNG PHẤN 03/6/2001 Tuy Hòa, Phú Yên Nữ Kinh Khá Tốt   Khá  
109 HUỲNH HỮU PHONG 20/11/2001 Vạn Ninh, Khánh Hòa Nam Kinh Trung bình Tốt   Trung bình  
110 LÊ QUỐC PHONG 15/02/2001 Tuy Hòa, Phú Yên Nam Kinh Trung bình Tốt   Trung bình  
111 TRƯƠNG THỊ KIM PHÔI 01/7/2001 Tuy Hòa, Phú Yên Nữ Kinh Trung bình Tốt   Trung bình  
112 CAO ANH PHÚ 12/01/2001 Tuy Hòa, Phú Yên Nam Kinh Trung bình Tốt   Trung bình  
113 LÊ DƯƠNG GIANG PHÚC 30/10/2001 Tuy Hòa, Phú Yên Nam Kinh Trung bình Tốt   Trung bình  
114 PHẠM THÀNH PHÚC 10/02/2001 Đông Hòa, Phú Yên Nam Kinh Khá Tốt   Khá  
115 NGUYỄN MINH PHỤNG 12/11/2001 Tuy Hòa, Phú Yên Nam Kinh Trung bình Tốtb   Trung bình  
116 HỒ NGỌC PHƯƠNG 10/5/2000 Tuy Hòa, Phú Yên Nam Kinh Trung bình Khá   Trung bình  
117 NGUYỄN THỊ THÚY PHƯƠNG 12/9/2001 Tuy Hòa, Phú Yên Nữ Kinh Giỏi Tốt   Giỏi  
118 NGUYỄN TRẦN ĐÌNH PHƯƠNG 20/7/2001 Tuy Hòa, Phú Yên Nam Kinh Trung bình Tốt   Trung bình  
119 NGUYỄN THỊ XUÂN PHƯỚC 15/02/2001 Tuy Hòa, Phú Yên Nữ Kinh Giỏi Tốt   Giỏi  
120 ĐINH THỊ PHƯỢNG 11/11/2001 Tuy Hòa, Phú Yên Nữ Kinh Giỏi Tốt   Giỏi  
121 TRẦN MINH QUANG 09/01/2001 Tuy Hòa, Phú Yên Nam Kinh Trung bình Khá   Trung bình  
122 ĐẶNG ANH QUỐC 18/11/2001 Tuy Hòa, Phú Yên Nam Kinh Trung bình Tốt   Trung bình  
123 NGUYỄN THỊ TƯỜNG QUY 14/01/2001 Tuy Hòa, Phú Yên Nữ Kinh Giỏi Tốt   Giỏi  
124 HUỲNH NGỌC BÍCH QUYÊN 06/5/2001 Tuy Hòa, Phú Yên Nữ Kinh Khá Tốt   Khá  
125 HUỲNH THỊ CẨM QUYÊN 16/6/2000 Tuy Hòa, Phú Yên Nữ Kinh Giỏi Tốt   Giỏi  
126 LÊ THỊ THỤC QUỲNH 15/01/2001 Tuy Hòa, Phú Yên Nữ Kinh Giỏi Tốt   Giỏi  
127 NGUYỄN LÊ DIỄM QUỲNH 07/8/2001 Tuy Hòa, Phú Yên Nữ Kinh Giỏi Tốt   Giỏi  
128 NGUYỄN LÊ NHƯ QUỲNH 15/5/2001 Tuy Hòa, Phú Yên Nữ Kinh Khá Tốt   Khá  
129 NGUYỄN THỊ DIỄM QUỲNH 15/3/2001 Tuy Hòa, Phú Yên Nữ Kinh Khá Tốt   Khá  
130 NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH 01/02/2001 Tuy Hòa, Phú Yên Nữ Kinh Khá Tốt   Khá  
131 PHAN LÊ TRÚC QUỲNH 16/8/2001 An Nhơn, Bình Định Nữ Kinh Khá Tốt   Khá  
132 NGUYỄN VĂN 17/01/2001 Tuy Hòa, Phú Yên Nam Kinh Khá Tốt   Khá  
133 NGUYỄN VĂN TÀI 18/3/2001 Tuy Hòa, Phú Yên Nam Kinh Trung bình Tốt   Trung bình  
134 PHẠM THỊ MINH TÂM 28/11/2001 Tuy Hòa, Phú Yên Nữ Kinh Khá Tốt   Khá  
135 NGUYỄN NHẬT TÂN 20/01/2001 Tuy Hòa, Phú Yên Nam Kinh Khá Tốt   Khá  
136 PHAN BẢO TÂN 02/10/2001 Tuy Hòa, Phú Yên Nam Kinh Trung bình Tốt   Trung bình  
137 TRƯƠNG MINH TÂN 16/4/2001 Tuy Hòa, Phú Yên Nam Kinh Trung bình Khá   Trung bình  
138 PHẠM THÀNH THÁI 17/6/2001 Tuy Hòa, Phú Yên Nam Kinh Trung bình Tốt   Trung bình  
139 ĐỖ THỊ PHƯƠNG THẢO 20/7/2001 Tuy Hòa, Phú Yên Nữ Kinh Khá Tốt   Khá  
140 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO 13/4/2001 Tuy Hòa, Phú Yên Nữ Kinh Khá Tốt   Khá  
141 VŨ THU THẢO 30/10/2001 Tuy Hòa, Phú Yên Nữ Kinh Khá Tốt   Khá  
142 LÊ QUYẾT THẮNG 08/11/2001 Tuy Hòa, Phú Yên Nam Kinh Giỏi Tốt   Giỏi  
143 PHẠM ĐỨC THÂN 09/4/2001 Tuy Hòa, Phú Yên Nam Kinh Khá Tốt   Khá  
144 NGUYỄN THỊ THẨM 24/8/2001 Tuy Hòa, Phú Yên Nữ Kinh Khá Tốt   Khá  
145 NGUYỄN THỊ KIM THI 01/6/2001 Tuy Hòa, Phú Yên Nữ Kinh Khá Tốt   Khá  
146 PHAN MINH THIÊN 10/6/2001 Đông Hòa, Phú Yên Nam Kinh Trung bình Tốt   Trung bình  
147 PHẠM TẤN THIÊN 13/12/2001 Đông Hòa, Phú Yên Nam Kinh Khá Tốt   Khá  
148 NGUYỄN HỮU THIỆN 18/10/2001 Tuy Hòa, Phú Yên Nam Kinh Trung bình Khá   Trung bình  
149 LÊ PHƯỚC THỊNH 14/10/2001 Đông Hòa, Phú Yên Nam Kinh Trung bình Tốt   Trung bình  
150 NGUYỄN HỮU THỌ 11/11/2001 Tuy Hòa, Phú Yên Nam Kinh Trung bình Khá   Trung bình  
151 NGUYỄN MINH THÔNG 21/5/2001 Tuy Hòa, Phú Yên Nam Kinh Khá Tốt   Khá  
152 LÊ THỊ PHƯƠNG THU 07/5/2001 Tuy Hòa, Phú Yên Nữ Kinh Trung bình Tốt   Trung bình  
153 NGUYỄN THỊ THANH THÚY 08/5/2001 Tuy Hòa, Phú Yên Nữ Kinh Khá Tốt   Khá  
154 NGUYỄN THỊ THANH THÚY 17/8/2001 Tuy Hòa, Phú Yên Nữ Kinh Khá Tốt   Khá  
155 ĐỖ THỊ ANH THƯ 29/12/2001 Tuy Hòa, Phú Yên Nữ Kinh Giỏi Tốt   Giỏi  
156 NGUYỄN LÂM THƯ 08/4/2001 Tuy Hòa, Phú Yên Nữ Kinh Trung bình Tốt   Trung bình  
157 LÊ THỊ QUỲNH THƯƠNG 27/02/2001 Tuy Hòa, Phú Yên Nữ Kinh Giỏi Tốt   Giỏi  
158 LÊ XUÂN THƯƠNG 29/8/2001 Tuy Hòa, Phú Yên Nam Kinh Trung bình Tốtb   Trung bình  
159 NGUYỄN PHAN HOÀI THƯƠNG 13/3/2001 Tuy Hòa, Phú Yên Nữ Kinh Khá Tốt   Khá  
160 PHAN HUYỀN THƯƠNG 29/3/2001 Tuy Hòa, Phú Yên Nữ Kinh Khá Tốt   Khá  
161 TRƯƠNG THƯƠNG THƯƠNG 17/4/2001 Tuy Hòa, Phú Yên Nữ Kinh Giỏi Tốt   Giỏi  
162 NGUYỄN NGỌC THỨC 05/4/2001 Tuy Hòa, Phú Yên Nam Kinh Trung bình Tốt   Trung bình  
163 NGUYỄN THỊ THỦY TIÊN 30/10/2001 Tuy Hòa, Phú Yên Nữ Kinh Trung bình Tốt   Trung bình  
164 NGUYỄN THỦY TIÊN 07/3/2001 Tuy Hòa, Phú Yên Nữ Kinh Trung bình Tốt   Trung bình  
165 NGUYỄN VĂN TIÊN 16/7/2001 Tuy Hòa, Phú Yên Nam Kinh Trung bình Tốtb   Trung bình  
166 NGUYỄN XUÂN HOÀNG TIẾN 30/10/2001 Tuy Hòa, Phú Yên Nam Kinh Trung bình Tốt   Trung bình  
167 TRẦN LÊ PHƯƠNG TÍN 13/10/2001 Tuy Hòa, Phú Yên Nam Kinh Trung bình Tốt   Trung bình  
168 LÊ ĐỨC TOÀN 20/10/2001 Tuy Hòa, Phú Yên Nam Kinh Khá Tốt   Khá  
169 TRẦN LÊ PHƯỚC TOÀN 26/6/2001 Tuy Hòa, Phú Yên Nam Kinh Giỏi Tốt   Giỏi  
170 NGUYỄN XUÂN TOẢN 08/10/2001 Tuy Hòa, Phú Yên Nam Kinh Khá Tốt   Khá  
171 ĐỖ THỊ TRANG 08/10/2001 Tuy An, Phú Yên Nữ Kinh Khá Tốt   Khá  
172 NGUYỄN BẢO TRANG 12/01/2001 Tuy Hòa, Phú Yên Nữ Kinh Giỏi Tốt   Giỏi  
173 NGUYỄN THỊ KIM TRANG 05/3/2001 Ninh Hòa, Khánh Hòa Nữ Kinh Khá Tốt   Khá  
174 NGUYỄN NGỌC BẢO TRÂM 05/02/2001 Tuy Hòa, Phú Yên Nữ Kinh Khá Tốt   Khá  
175 NGUYỄN THỊ BÍCH TRÂM 28/3/2001 Tuy Hòa, Phú Yên Nữ Kinh Giỏi Tốt   Giỏi  
176 TRẦN THỊ BÍCH TRÂM 11/6/2001 Tuy Hòa, Phú Yên Nữ Kinh Trung bình Tốt   Trung bình  
177 TRỊNH THỊ MINH TRÂM 26/8/2001 Tuy Hòa, Phú Yên Nữ Kinh Giỏi Tốt   Giỏi  
178 HỒ BẢO TRÂN 20/01/2001 Tuy Hòa, Phú Yên Nữ Kinh Khá Tốt   Khá  
179 HUỲNH TẤN PHÁT TRIỂN 19/6/2001 Tuy Hòa, Phú Yên Nam Kinh Trung bình Tốt   Trung bình  
180 LÊ VĂN TRÍ 14/5/2001 Tuy Hòa, Phú Yên Nam Kinh Trung bình Tốt   Trung bình  
181 BÙI PHÚ TRUNG 07/02/2001 Tuy Hòa, Phú Yên Nam Kinh Trung bình Khá   Trung bình  
182 TRẦN QUANG TRUNG 17/8/2001 Tuy Hòa, Phú Yên Nam Kinh Trung bình Khá   Trung bình  
183 LÊ VĂN TRƯỜNG 07/02/2001 Tuy Hòa, Phú Yên Nam Kinh Trung bình Tốt   Trung bình  
184 NGUYỄN ĐĂNG TRƯỜNG 04/02/2001 Tuy Hòa, Phú Yên Nam Kinh Trung bình Tốt   Trung bình  
185 DƯƠNG THỊ KIM TUYỀN 16/01/2001 Tuy Hòa, Phú Yên Nữ Kinh Giỏi Tốt   Giỏi  
186 NGUYỄN THANH TUYỀN 02/3/2001 Tuy Hòa, Phú Yên Nữ Kinh Khá Tốt   Khá  
187 PHAN THỊ MỸ TUYỀN 20/5/2001 Tuy Hòa, Phú Yên Nữ Kinh Khá Tốt   Khá  
188 NGUYỄN THANH TÙNG 17/01/2001 Tuy Hòa, Phú Yên Nam Kinh Giỏi Tốt   Giỏi  
189 LÊ MINH 03/3/2001 Tuy Hòa, Phú Yên Nam Kinh Giỏi Tốt   Giỏi  
190 NGUYỄN KHẮC 08/9/2001 Tuy Hòa, Phú Yên Nam Kinh Trung bình Tốt   Trung bình  
191 NGUYỄN THANH 15/7/2001 Tuy Hòa, Phú Yên Nam Kinh Trung bình Tốt   Trung bình  
192 NGUYỄN THỊ CẨM 09/4/2001 Tuy Hòa, Phú Yên Nữ Kinh Trung bình Tốt   Trung bình  
193 TRƯƠNG NGỌC 19/02/2001 Tuy Hòa, Phú Yên Nam Kinh Khá Tốt   Khá  
194 ĐÀM ĐÀO TÚ UYÊN 17/6/2001 Tuy Hòa, Phú Yên Nữ Kinh Khá Tốt   Khá  
195 ĐẶNG PHƯƠNG UYÊN 15/11/2001 Tuy Hòa, Phú Yên Nữ Kinh Giỏi Tốt   Giỏi  
196 NGUYỄN ĐỨC VIỆT 19/10/2000 Tuy Hòa, Phú Yên Nam Kinh Khá Tốt   Khá  
197 NGUYỄN ANH 10/5/2001 Tuy Hòa, Phú Yên Nam Kinh Trung bình Tốt   Trung bình  
198 PHẠM HUỲNH VƯƠNG 15/6/2001 Tuy Hòa, Phú Yên Nam Kinh Trung bình Khá   Trung bình  
199 LÊ THÚY VY 12/4/2001 Tuy Hòa, Phú Yên Nữ Kinh Khá Tốt   Khá  
200 LƯƠNG THỊ TƯỜNG VY 03/02/2001 Tuy Hòa, Phú Yên Nữ Kinh Trung bình Tốt   Trung bình  
201 BÙI THỊ HỒNG XIÊM 09/01/2001 Tuy Hòa, Phú Yên Nữ Kinh Khá Tốt   Khá  
202 HỒ MINH XUÂN 02/02/2001 Tuy Hòa, Phú Yên Nam Kinh Khá Tốt   Khá  
203 NGUYỄN THỊ KIM XUYẾN 10/01/2001 Tuy Hòa, Phú Yên Nữ Kinh Trung bình Khá   Trung bình  
[Trở về]
 
  Các tin khác:
    +    KẾT QUẢ THI GIẢI TOÁN QUA INTERNET CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2015-2016 [18:02:22 19-04-2016]
    +    PHỐI HỢP CÙNG CÔNG AN HUYỆN TUYÊN TRUYỀN VỀ AN TOÀN GIAO THÔNG [13:53:41 06-04-2016]
    +    KẾT QUẢ THI HSG CẤP HUYỆN K8. NH 2015-2016 [13:19:17 05-04-2016]
    +    GIA ĐÌNH THẦY LÂM BÓNG BÀN [15:56:59 03-04-2016]
    +    THAM QUAN, GIAO LƯU, DÃ NGOẠI [15:47:53 03-04-2016]
    +    LỄ KẾT NẠP ĐOÀN VIÊN MỚI [15:31:57 02-04-2016]
    +    KẾT QUẢ IOE, THÍ NGHIỆM TH cấp Tỉnh [15:50:29 25-03-2016]
    +    HÌNH ẢNH VỀ 15/3 [18:14:54 15-03-2016]
    +    THI OLYMPIC TIẾNG ANH TRÊN INTERNET [09:55:23 15-02-2016]
    +    TỔ CHỨC KỈ NIỆM 71 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QĐND VIỆT NAM [19:55:35 23-12-2015]

 
 
  Trang chủ  |  Thông báo  |  Lịch công tác  |  Thời khóa biểu  |  Hình ảnh hoạt động  |  Ngân hàng đề thi  |  Ngân hàng Giáo án  
TRƯỜNG THCS QUANG TRUNG - ĐÔNG HÒA - PHÚ YÊN
Địa chỉ :Xã Hòa Xuân Tây, huyện Đông Hòa, Tỉnh Phú Yên
Điện thoại :057.3519119
Thư điện tử: quangtrung.pgddonghoa@phuyen.edu.vn
Copyright @ 2012 TRƯỜNG THCS QUANG TRUNG - ĐÔNG HÒA - PHÚ YÊN